2a

Regulamin Szkoleń

Wstęp
Właściciel i Administrator serwisu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów prowadzonych w domenie topinvestor.pl (i jej subdomenach) obowiązuje aktualna Polityka Prywatności i Regulamin.

Administratorem jest firma London Forex Traders Consulting LTD zarejestrowana w Anglii w Company House pod numerem rejestrowym 11017865, pod adresem Kemp House, 152-160 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX. Jest to jednocześnie adres korespondencyjny.

Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki cookie oraz działający i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

Decydując się na udział w jakimkolwiek szkoleniu podejmujesz się respektowania zasad Regulaminu.

Kodeks fajnej atmosfery
Zależy nam na efektywnym szkoleniu w fajnej atmosferze, stąd podstawową zasadą obowiązującą na organizowanych szkoleniach jest poszanowanie powszechnie przyjętych zasad dobrego obyczaju. Szczególną uwagę zwracamy na kulturalne odnoszenie się do siebie nawzajem, szanowanie odmienności poglądów oraz merytoryczne i konstruktywne komentarze, a także otwartość na współpracę i pozytywną atmosferę podczas rozwiązywania spraw, z którymi się do nas lub do innych uczestników szkolenia zwracasz :-)

Jak mało kto rozumiemy, że możesz mieć różne doświadczenia w tradingu. Również negatywne. Nie jest to jednak usprawiedliwienie na nie panowania nad emocjami. Jeśli masz z tym kłopot - zastanów się dobrze, czy trading to coś dla Ciebie. Rynek nie wybacza emocji.

Będziemy dbać o zapewnienie uczestnikom szkolenia komfortu pracy i dobrej atmosfery na ile to tylko możliwe.

Od uczestników szkolenia wymagamy pełnego zaangażowania w szkolenie, przede wszystkim: punktualności i samodyscypliny, świadomości co do możliwości i zagrożeń płynących z tradingu.

Kontakt
Możesz skontaltować się z nami pod adresem email: szkolenie(@)topinvestor.pl lub newresearchpl(@)gmail.com
*usuń z adresu ( )
Udział w płatnych szkoleniach stacjonarnych lub online

♦ Zamawianie usług/produktów: zamawianie usług i produktów wymaga podania w odpowiednim formularzu danych adresowych i/lub kontaktowych (np. email, telefon) i może wiązać się z opłatą - szczegóły są każdorazowo podane na stronie ofertowej i/lub w koszyku zakupowym.

♦ Dane sprzedawcy i/lub organizatora szkolenia są widoczne w koszyku (na stronie płatności) i/lub w mailu otrzymywanym po zapisie na szkolenie wraz z danymi do wykonania przelewu. A także po wysłaniu zapytania o dane sprzedawcy/organizatora na adres kontaktowy.

♦ Kontakt z biurem obsługi klienta w języku polskim jest możliwy pod adresem: szkolenie(@)topinvestor.pl lub newresearchpl(@)gmail.com - usuń z adresu ( )

♦ Realizacja płatności obsługiwana jest przez wyspecjalizowane do tego serwisy zewnętrzne (serwisy płatnicze) zapewniające szeroki wachlarz form płatności. W szczególnych wypadkach możliwa jest bezpośrednia wpłata na konto sprzedawcy/organizatora. Dostępne formy płatności dla danego szkolenia są wskazane na stronie ofertowej i/lub w koszyku zakupowym.

♦ Ograniczenia realizacji zamówienia: jeżeli występują - są wyszczególnione na stronie ofertowej szkolenia. Mogą to być m.in.: ograniczona ilość miejsc na szkoleniu stacjonarnym/online, ograniczona ilość egzemplarzy, ograniczony czas sprzedaży szkolenia, a także inne wynikające ze specyfiki szkolenia i/lub jego organizacji.

♦ Rezygnacje z udziału w szkoleniach stacjonarnych: osoba, która na odległość (online) zakupiła udział w szkoleniu stacjonarnym może zrezygnować z udziału w tym szkoleniu w terminie 14 dni od daty dokonania zakupu (tzw. odstąpienie od umowy zawartej na odległość), chyba że szkolenie już się odbyło.

Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu, organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia (ceny za szkolenie), a co najmniej potrącenia kosztów związanych z organizacją szkolenia, wynikających z tego, że zamawiający miał wziąć w nim udział (np. koszty zamówionego cateringu, wynajmu sali, wynagrodzeń etc.). Podobnie w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na krócej niż 14 dni przed szkoleniem, chyba że obowiązuje jeszcze 14-dniowy okres odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

♦ Rezygnacje z udziału w szkoleniach online: osoba, która na odległość (online) zakupiła udział w szkoleniu online może zrezygnować z udziału w tym szkoleniu w terminie 14 dni od daty dokonania zakupu (tzw. odstąpienie od umowy zawartej na odległość), chyba że szkolenie rozpoczęło się wcześniej lub już się skończyło.

Zamawiając szkolenie online zgadzasz się na jego rozpoczęcie przed upłynięciem 14 dniowego okresu odstąpienia od umowy. Dla takiej sytuacji przewidzieliśmy okres zwrotu, który opisany jest w ofercie danego szkolenia w części zatytułowanej "gwarancja satysfakcji".

W przypadku braku "gwarancji satysfakcji" w ofercie jest to 14 dni od dnia zakupu (opłacenia) szkolenia.

Zgłoszenie rezygnacji należy wysyłać na adres: szkolenie(@)topinvestor.pl lub newresearchpl(@)gmail.com (usuń nawiasy z adresu email).

Zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie, w możliwie szybkim terminie. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości w ciągu 3 dni roboczych prosimy o ponowny kontakt.

Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie w możliwie szybkim terminie.

♦ Reklamacje szkoleń stacjonarnych i online: uczestnik szkolenia może zgłosić reklamację przed zakończeniem realizacji danej usługi szkoleniowej. Zgłoszenie należy wysyłać na adres: szkolenie(@)topinvestor.pl lub newresearchpl@gmail.com, lub w formie pisemnej bezpośrednio do trenera prowadzącego szkolenie stacjonarne (uczestnik może otrzymać pisemne potwierdzenie zgłoszenia).

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: opis problemu wraz z uzasadnieniem, dane kontaktowe uczestnika zgłaszającego reklamację (co najmniej: imię i nazwisko, e-mail), nazwę i datę szkolenia, którego dotyczy reklamacja, proponowany przez uczestnika sposób rozwiązania problemu oraz podpis uczestnika w przypadku zgłoszenia pisemnego.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do potrącenia części wpłaconej kwoty:
- proporcjonalnie w odniesieniu do dostarczonej części usługi
- i/lub jeśli poniósł koszty związane z organizacją szkolenia, wynikające z tego, że osoba reklamująca wzięła w nim udział (np. koszty zamówionego cateringu, wynajmu sali, części wynagrodzeń etc.).

Reklamacja może zostać odrzucona w przypadku stwierdzonej chęci wyłudzenia zwrotu pieniędzy za szkolenie lub ewidentnej niedorzeczności.

Zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie, w możliwie szybkim terminie. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości w ciągu 3 dni roboczych prosimy o ponowny kontakt.

♦ Wykluczenie uczestnika ze szkolenia może nastąpić za decyzją organizatorów i/lub prowadzących. Szczególnie w sytuacji łamania zasad Regulaminu. Decydując się na udział w szkoleniu podejmujesz się respektowania tych zasad.

♦ Odwołanie szkolenia przez organizatora. W takim przypadku w miarę możliwości uczestnik otrzyma propozycję np. innego terminu szkolenia, szkolenia za pośrednictwem internetu, zwrotu kwoty, jaką uczestnik wpłacił za udział w szkoleniu. Zwrotowi nie podlegają koszty zarezerwowanych biletów, czy noclegów, gdyż ich rodzaj i koszt są tylko w gestii uczestnika. Uczestnik dokonując jakichkolwiek rezerwacji powinien mieć na uwadze ryzyko odwołania szkolenia, a za tym dokonywać rezerwacji z możliwością ich odwołania.
Wyłączenie Odpowiedzialności
Treści przedstawione w serwisie i na szkoleniach są prywatnymi opiniami autorów/organizatorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Prezentowane rozwiązania nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich. Udostępniane informacje powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Opinie wyrażone przez społeczność/uczestników szkolenia na forum, fan page'u facebook, w komentarzach, na szkoleniu lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią właściciela serwisu, ani administratora serwisu ani organizatora szkoleń.

Prawa Autorskie
Wszystkie treści zawarte w serwisie topinvestor.pl (i subdomenach) oraz w szkoleniach są chronione prawem autorskim per se. Jakiekolwiek rozpowszechnianie bez pisemnej zgody autora szkoleń jest prawnie zabronione.
Treści przedstawione w serwisie mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).